Disclaimer

BodemenergieNL en zij die aan de samenstelling van deze website hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de website. Uiteraard kunnen we fouten of onvolledigheden niet volledig uitsluiten.

BodemenergieNL sluit, mede ten behoeve van iedereen die aan deze website heeft meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website en de daarin opgenomen gegevens.

Mocht u fouten constateren op deze site, dan stellen we het bijzonder op prijs als u dat ons laat weten via onsĀ Contactformulier.

© 2018 BodemenergieNL