“Door bodemenergie bespaar ik 20% op

mijn energiekosten”

Branchevereniging

BodemenergieNL is dé brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die op enige manier te maken hebben met bodemenergie. De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. BodemenergieNL zet zich in om in 2020 een aantal van 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.

> lees verder

Bodemenergie-uurtje

Wiki Bodemenergie

Kennisplatform

@BODEMENERGIENL

© 2018 BodemenergieNL