Voordelen van bodemenergie

Koelen met opgeslagen koude uit de bodem kost slechts 10 procent van het vermogen van een koelmachine.

Samen met de elektriciteit voor het laden van koude is een besparing mogelijk van 40 tot 80 procent ten opzichte van het elektriciteitsverbruik van een koelmachine. Warmte- en koudeopslag in combinatie met een warmtepomp bespaart circa 50 procent op de energie voor verwarmen en koelen in vergelijking met een klassieke installatie (ketel en koelmachine).

Bronnen, terreinleidingen en warmtewisselaar kennen een levensduur van 25 à 35 jaar. Voor een luchtbehandelingsysteem, koeltorens, pompen, de regelinstallatie en dergelijke wordt uitgegaan van een levensduur van 15 jaar.

© 2018 BodemenergieNL