Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Doelstellingen

Als vereniging hebben wij al doel energiebesparing- en duurzame energietoepassingen te ontwikkelen, te bevorderen en te optimaliseren bij koel- en warmteopwekkingsprocessen. Waar mogelijk door middel van milieuvriendelijke, al dan niet tijdelijke, ondergrondse opslag in aquifers, alles in de meest ruime zin.
Daarnaast hebben wij de doelstelling alles wat daarmee verband houdt, ten dienste te stellen van onze leden.
Dit doen wij door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten zoals themabijeenkomsten (2x per jaar), lezingen e.d. op het gebied van technologie, ontwikkelingen, innovaties etc.
Daarnaast werken we aan de bevordering van standaardisatie van componenten, uniforme ontwerpcriteria, leveringsvoorwaarden, garantie- en onderhoudsvormen etc.
We werken aan een goede verstandhouding tussen de leden onderling, alsmede die tussen leden en opdrachtgevers. En we bevorderen opleiding en (na)scholing van hen, die op het gebied van bodemenergiewerkzaam zijn en/of werkzaam willen worden.

Wij stellen ons ten doel om de positie van haar leden te versterken door:

  1. Deskundigheidsbevordering binnen de sector
  2. Kwaliteitsbevordering binnen de sector
  3. Voorlichting en PR naar de markt
  4. Belangenbehartiging richting relevante stakeholders
  5. Lobby activiteiten richting landelijke en provinciale overheid en politiek
  6. Het bieden van een podium om kennis te delen en te verspreiden, en om te netwerken