Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Over ons

BodemenergieNL is dé brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die op enige manier te maken hebben met bodemenergie.

De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. Wij van BodemenergieNL zetten ons in om in 2020 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.

BodemenergieNL kan dit niet alleen. We gaan actief onze krachten bundelen met andere brancheorganisaties en belangengroepen. Bodemenergie zal daardoor in de markt in één adem genoemd gaan worden met andere vormen van duurzame energie zoals zon, wind, biomassa, etc.

Meer informatie over de vereniging, de doelstellingen en de leden kunt u vinden via onderstaande linkjes: