Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Typen bodemenergiesystemen

In technisch opzicht worden er drie typen systemen (zie ook figuur) onderscheiden:

  1. Open systemen (warmte/koude-opslag, WKO)
  2. Verticale Bodem Warmtewisselaars (gesloten systemen, VBWW)
  3. Diepe geothermie

Bij systeem 1 (de open systemen (WKO)) wordt grondwater uit de bodem als energiedrager gebruikt voor koelen of verwarmen. Daarna wordt het grondwater weer in de bodem geïnjecteerd.
Gesloten systemen of verticale bodem warmtewisselaars (systeem 2) bestaan uit leidingen of buizen die in de bodem worden ingebracht en waardoor water circuleert. Energie-uitwisseling tussen het water in de leiding en de omringende bodem gebeurt door warmtegeleiding.
Bij diepe geothermie wordt de warmte van het grondwater op grotere diepte benut. De temperatuur van het grondwater dieper dan twee kilometer kan plaatselijk tussen veertig en honderdtwintig graden Celsius variëren.
In onderstaand overzicht worden de systemen op een aantal aspecten vergeleken:

  Warmte/koude-opslag Verticale Bodemwarmtewisselaars Diepe geothermie 
Toepassingsvorm Koelen of koelen en verwarmen vaak met warmtepomp Verwarmen en koelen met warmtepomp Alleen verwarmen
Marktsectoren Utiliteitsbouw, glastuinbouw, woningbouw Woningbouw, kleine utiliteitsbouw Woningbouw, glastuinbouw, industrie
Minimale schaalgrootte Gebouw > 2.000 m2, 50 woningen, koelvermogen >100 kW 1 woning 2500 woningen, warmtevraag > 2 miljoen m3 aardgas
Diepte in de bodem 30-150 meter 20-150 meter 1500-5000 meter
Vergunning Grondwaterwet (nog) geen vergunning nodig Mijnbouwwet
Energiebesparing 50-80% op koeling, 30-50% op verwarmen, 50% op de combinatie 30-50% op verwarmen en koelen 60-70% op verwarmen