Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Nieuws

PvdA wil subsidie voor bodemenergie 6 november 2017

De PvdA wil 300.000 euro uittrekken om minimaal 100 woningen te verduurzamen door middel van bodemenergie. De PvdA zal hiervoor een voorstel indienen in de Statenvergadering van 6 november.

Partijen op Museumplein onderzoeken duurzame energie-uitwisseling 5 november 2017

Het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum, het Concertgebouw, Albert Heijn, Q-Park en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) onderzoeken hoe ze energie in de vorm van warmte en koude kunnen uitwisselen. Dat moet leiden tot minder CO2-uitstoot.

Bodemenergie Paviljoen tijdens Energiebeurs 201716 oktober 2017

Tijdens de Energiebeurs die plaatsvond van 10 tot en met 12 oktober, was de vereniging met een aantal leden van de partij. Met z’n vijven vormden we het Bodemenergie Paviljoen.

Frank Agterberg volgt Peter Wagener op als voorzitter Dutch Heat Pump Association11 september 2017

Per 1 januari 2018 zal Frank Agterberg voorzitter worden van de DHPA. Hij volgt Peter Wagener op die sinds 2009 voorzitter is en die van de branchevereniging hét aanspreekpunt voor warmtepompen heeft gemaakt binnen het nationale duurzame energiedebat en voor marktontwikkeling voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen naar Tweede Kamer15 augustus 2017

De evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is afgerond; het rapport van de evaluatie kon al een tijdje worden gedownload van de site van bodem+. Voor de knelpunten of onduidelijkheden die bij het onderzoek kwamen bovendrijven zijn er ook een aantal aanbevelingen gedaan.

Wijzigingen in de procedure m.e.r.-beoordeling30 juli 2017

Regelgeving rondom de m.e.r.-beoordeling is gewijzigd. Alle open bodemenergiesystemen zijn al lange tijd m.e.r.-beoordelingsplichtig. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit (waaronder bodemenergie) mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.

Nieuws rondom de Omgevingswet30 juni 2017

Invoering - Vlak voor de zomervakantie werd bekend gemaakt dat de invoering van de Omgevingswet, die stond gepland voor 1 juli 2019, is uitgesteld. Onlangs werd bekend gemaakt dat de nieuwe datum van inwerkingtreding is gesteld op 1 januari 2021.