Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Nieuws

Prijs van CO2 wordt belangrijke drive18 april 2017

In de gebouwde omgeving, op bedrijventerreinen, in bestaande gebouwen of bij kantoorrenovaties; er zijn legio rendabele toepassingen mogelijk van bodemenergie. Nodig zijn onder meer geld, duurder aardgas en durf. Dat werd duidelijk tijdens een Themabijeenkomst van BodemenergieNL, medio april in Houten.

Comfortabel, intelligent en duurzaam bedrijfspand voor VDL Kunststoffen12 april 2017

Architect, constructeur, bouwkundig aannemer, installateur en elektricien; de partijen zijn gewend om intensief samen te werken en kennis te delen.

BodemenergieNL lanceert nieuwe cursus: Regeltechniek voor Bodemenergiesystemen23 maart 2017

Op 10 en 24 mei lanceert BodemenergieNL in Woerden haar nieuwe cursus: Regeltechniek voor Bodemenergiesystemen. Met deze cursus wil de branchevereniging tegemoet komen aan de vraag naar meer informatie over dit onderwerp. Regeltechniek is namelijk van groot belang voor het goed functioneren van bodemenergiesystemen.

ees Holland ontwerpt energiezuinige installaties van de grootste mangrovehal ter wereld bij Burgers' Zoo.21 maart 2017

“Wij zijn trots dat we als ees Holland bijdragen aan de ontwikkeling van dit unieke initiatief bij Burgers' Zoo. Nergens ter wereld bestaat er een mangrovehal die technisch zo hoogstaand is als deze. Het spreekt voor zich dat als natuurbescherming het uitgangspunt is, de hal óók energiezuinig moet zijn. Dat hebben we met Burgers’ Zoo gerealiseerd.” Aldus Peter Driessen.

Nieuws update STRONG23 februari 2017

STRONG (STRuctuurvisie OnderGrond) zal bepalend zijn voor het toekomstige beleid en regelgeving over de ondergrond. Een complex dossier omdat de ondergrond vele functies vervult en waarden bevat die soms wederzijds versterkend maar ook conflicterend kunnen zijn.

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen6 februari 2017

De evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is afgerond, het rapport van de valuatie kan worden gedownload van de site van bodem+. Voor de knelpunten of onduidelijkheden die bij het onderzoek kwamen bovendrijven zijn er ook een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn nader uitgewerkt en worden aangepakt voor verbetering en implementatie (in de Omgevingswet).

Update BRL 11000 en BRL 21003 februari 2017

BRL 11000/protocol 11001: Scope 4, protocol MFI en hydrologische veldproef en minder frequent aanpassen protocollen. BRL 2100/scope 2101: aanpassen reikwijdte.