Bestuur en werkgroepen

Bij BodemenergieNL zijn naast het dagelijks bestuur 4 werkgroepen en 2 commissies actief. De werkgroepen houden zich voornamelijk bezig met het verzamelen, verdiepen en distribueren van kennis over ondergrondse energieopslag. De commissies zijn er ter ondersteuning en advisering van het dagelijks bestuur.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van BodemenergieNL bestaat uit:
Dr. Frank Agterberg – Voorzitter
Dr. ir. Martin Bloemendal – Bestuurslid
Ing. Ronald Folders – Secretaris
Ing. Adriaan Penning – Bestuurslid
Ing. Rik Molenaar – Bestuurslid

Werkgroepen en commissies

 

Werkgroepen

Juridisch

Doel van deze werkgroep is juridische en politieke belangen van BodemenergieNL onder de aandacht te brengen, te borgen en te versterken. Doelgroep zijn bestuurders, politici, beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers werkzaam binnen het werkveld bodemenergie. De werkgroep richt zich op de wet- en regelgeving op nationaal, provinciaal, gemeentelijk en waterschapsniveau, met name rond het beleid en vergunningverlening van bodemenergiesystemen:

 • Waterwet, Omgevingswet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming;
 • AMvB Bodemenergie en andere besluiten;
 • BUM en HUM Bodemenergie;
 • protocollen, certificering en erkenning;
 • BRO;
 • provinciale en gemeentelijke beleidsplannen en verordeningen;
 • ondergronds ruimtegebruik;
 • Warmtewet, EPN, CO2-reductiebeleid
 • praktijk van vergunningverlening en toezicht.

Bezetting

 • Diane van Beek - IF Technology (voorzitter)
 • Wietske Terpstra - KWA
 • Ton Timmermans - Merkus Weert
 • Henk Witte - Groenholland B.V.
 • Henk Broekhuizen - Installect
 • Beerd Volkers - Duratherm
 • Ineke van den Oever - VHGM
 • Linde van Laerhoven - IF Technology
 • Frank Agterberg - FARM
 • Elmer van Krimpen – Secretariaat BodemenergieNL

Kennisoverdracht

Het doel van de werkgroep is om de kennis over bodemenergie voor de leden te optimaliseren en beter beschikbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast zal sturing dan wel begeleiding worden gegeven aan onderzoeken/projecten en andere initiatieven om de beschikbaarheid van noodzakelijke kennis verder te verbeteren. Naast de kennis die voor leden van belang is, zal ook aandacht worden besteed aan de kennis die onder meer handhavers (zoals gemeenten en provincies) moeten hebben bij de uitoefening van hun werkzaamheden op het gebied van bodemenergie.

Bezetting

 • Martin Bloemendal - KWR/TU Delft (voorzitter)
 • Wil van den Heuvel - Installect
 • Anton Vlooswijk - Wolter & Dros
 • Lambert den Dekker - DWA
 • Henk Witte - Groenholland B.V.
 • Tim Aalten - IF Technology
 • Paul Gerats - Sweegers en de Bruijn
 • Ad van Bokhoven - KWA Bedrijfsadviseurs
 • Elmer van Krimpen – Secretariaat BodemenergieNL

Markt & Promotie

Het doel van deze werkgroep is om bodemenergie, als vorm van duurzame energie, voor een breed publiek in Nederland bekend te maken. Om dit publiek te bereiken wordt enerzijds gebruik gemaakt van bestaande netwerken van de leden van BodemenergieNL. Anderzijds worden diverse promotionele en communicatieve middelen ontwikkeld en ingezet. Daarnaast organiseert de werkgroep tweemaal per jaar een themabijeenkomst waarbij actuele onderwerpen die voor de praktijk van bodemenergie van belang zijn, worden belicht.

Bezetting

In deze werkgroep zijn leden actief die, ondersteund door het secretariaat, de nodige activiteiten ontwikkelen om bodemenergie breed in Nederland onder de aandacht te brengen. De werkgroep bestaat momenteel uit:

 • Guus van Gelder - Groenholland B.V. (voorzitter)
 • Jeroen Gout - BAM Techniek Energy Systems
 • Paul Gerats - Sweegers en de Bruijn
 • Rik Molenaar - Techniplan Adviseurs BV
 • Dick van Harlingen - VHGM
 • Alwin ten Hove - KWA Bedrijfsadviseurs
 • Maarten Woudstra - KiesWarmte B.V.
 • Frank Agterberg - FARM
 • Elmer van Krimpen – Secretariaat BodemenergieNL

Cursussen

Het doel van de werkgroep is om de kennisoverdracht op het gebied van bodemenergie voor leden zowel als niet-leden verder te optimaliseren. Daarbij zullen in eerste instantie de binnen de Leergang Bodemenergie ontwikkelde cursussen verder worden geoptimaliseerd. Waar nodig zullen aanvullende cursussen dan wel kennisbijeenkomsten worden ontwikkeld om de benodigde kennis op het gebied van bodemenergiesystemen zo goed mogelijk voor haar leden en de markt beschikbaar en toegankelijk te maken.

Bezetting

 • Elmer van Krimpen – Secretariaat BodemenergieNL (voorzitter)
 • Marette Zwamborn - KWR Water
 • Henk Witte – Groenholland B.V.
 • Diane van Beek - IF Technology B.V.
 • Mark Bakker - KEI Advies
 • Rik Molenaar - Techniplan
 • Theo Homan - ENGIE
 • Ronald Folders - Grondboorbedrijf Haitjema B.V. (corresponderend lid)

Commissies

Kascommissie

Deze commissie controleert de jaarcijfers van de vereniging en adviseert het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Bezetting

De kascommissie bestaat uit drie personen:

 • Peter van Eekelen - Tjaden B.V.
 • Coen Dijxhoorn – Buro Bron
 • Frans Heins - De Ruiter Grondwatertechniek B.V.

Toelatingscommissie

Deze commissie adviseert het bestuur over aanvragen voor lidmaatschap van de vereniging. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door het bestuur.

Bezetting

De toelatingscommissie bestaat uit twee personen van het secretariaat:

 • Elmer van Krimpen – Secretariaat BodemenergieNL
 • Mariëlle van Pelt - van Kampen – Secretariaat BodemenergieNL

© 2019 BodemenergieNL

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten