Belangenbehartiging

BodemenergieNL behartigt de collectieve belangen van haar leden waar het gaat om zaken die te maken hebben met het ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en exploiteren van een ondergronds energieopslagsysteem. Om dit zo goed mogelijk te doen onderhouden we goede contacten met marktpartijen, zowel binnen het mkb als bij brancheorganisaties, RVO, gemeenten, provincies en landelijke overheden.

Daarnaast zijn we aangesloten bij de NVDE (Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie) om de belangen van onze leden in het kader van duurzame energietoepassingen op nationaal en Europees niveau optimaal te kunnen behartigen. Hierdoor zijn onze leden als eerste op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op technologisch,  economisch en juridisch niveau, en van aspecten met betrekking tot wet- en regelgeving.

© 2018 BodemenergieNL