Gebruikersplatform

Het Gebruikersplatform Bodemenergie is een initiatief van BodemenergieNL om de eindgebruikers van bodemenergiesystemen beter te informeren over hun systeem.

De potentie van bodemenergie is enorm. Daarom is het belangrijk dat we bodemenergie, ook wel warmte- en koudeopslag (WKO), intensief en optimaal gebruiken en profileren. Met die doelstelling helpt het Gebruikersplatform Bodemenergie de eindgebruikers, zodat zij hun WKO-systeem kunnen optimaliseren. De commitment ligt volledig bij de belangen van WKO-eindgebruikers; wij inspireren, delen kennis en brengen eindgebruikers bij elkaar en met elkaar in contact.

Lees meer op de website van het Gebruikersplatform Bodemenergie:

© 2018 BodemenergieNL