Van de voorzitter

Columns van de voorzitter

juni 2018

mei 2018

Bodemenergie moet!
Daarvan zijn sleutelspelers in de markt en bij beleidsvorming inmiddels wel overtuigd: in de afgelopen maanden waren er meerdere bijeenkomsten met o.a. ministerie van EZK en RVO, duiding van het belang in bijvoorbeeld de komende EPG-berekeningen en duidelijke agendering door de installatiebranche in kennis- en opleidingsplannen voor water-water warmtepompen met bodem.

Terwijl verder wordt gewerkt aan vergroting van de marktvraag middels bijvoorbeeld de campagne “besparen doe je nu”, wordt de propositie van ons aanbod verder versterkt met bijna publieke rapporten over de business case van bodemenergie in de kleine en middelgrote utiliteit en een rapport over techniek (-combinatie) selectie op basis van energetische, klimaattechnische en economische factoren.
Deze laatsten zullen sterk bijdragen aan positionering in het Klimaatakkoord waaraan wij nu meeschrijven en waarop in het ‘Manifest’ van de Klimaatcoalitie een voorschot werd genomen met duidelijk brede aandacht voor duurzame warmtetechnieken zoals de onze.

En dat was geen toeval…
Duizelingwekkende potentiële aantallen worden genoemd om aan de nieuwe regeringsambities te voldoen: 200.000 woningen aan de (bodemgekoppelde) warmtepomp en navenante bedeling van de utiliteit. Per jaar!

Schrijnend is de nog steeds ontbrekende randvoorwaarde van een kosteneffectieve kwaliteitsborging. Het private systeem met publiek toezicht is textueel inhoudelijk zo goed als klaar maar de wettelijke borging nog niet.
In de praktijk is (daarom) nog altijd onduidelijkheid en gebrek aan waardering door opdrachtgevers.

Terecht werd hierover lang en indringend gediscussieerd in de ALV van 17 april. Die overigens op de hele fraaie ‘Building Holland’ beurs werd gehouden en waarbij bleek dat ‘building’ inmiddels heel veel aandacht heeft voor duurzame klimaat-installaties.

Laten wij allemaal, terwijl wij met inmiddels de vuist op tafel werken aan de laatste loodjes met de betrokken partijen, in de markt de rug recht houden en kwaliteit blijven leveren.
En dat moet wat mogen kosten!

februari 2018

november 2017

juni 2017

mei 2017

Ik heb vorige week het geweld van bodemenergie in IJsland met eigen ogen mogen aanschouwen.
Het lopen op een hete, borrelende en stomende (en stinkende) bodem is indrukwekkend én het is genieten van een door geothermie verwarmd huisje en hot tub.
Ondiepe bodemenergie met ruim 100 graden Celcius op enkele meters diepte is in die zin prettig; de prijs is overigens een geologisch dynamisch en daarmee enigszins risicovol land.
Maar, de slogan ‘warm country in the north’ is helemaal waar!

Terug naar onze eigen ondiepe bodemenergie…

Zoals al op de ALV van 11 april jl. gemeld werd, is, mede op basis van mijn onlangs door RVO gepubliceerde marktanalyse ‘startdocument roadmap bodemenergie’, inmiddels bij EZ en andere versnellingspartners een steeds beter begrip ontstaan van de toegevoegde waarde neemt het enthousiasme toe.
De potentie van onze mooie techniek werd andermaal bevestigd in een recent rapport van CE Delft over een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving (ook gepresenteerd door Frans Rooijers op de themamiddag) en in een binnenkort te publiceren rapport van Ecofys voor de Nationale Energie Verkenning 2017.

Als opvolging van een workshop op 24 februari jl. in samenwerking met het Nederlands InvesteringsAgentschap (NIA) over financiering van Bodemenergieprojecten, is een gesprek gestart met het ministerie over verdere facilitering van bodemenergie.
Bijvoorbeeld voor het bouwen van bredere (gebiedsgerichte) business cases en over mogelijke inclusie van bodemenergie in de SDE-regeling. U bent overigens van harte uitgenodigd om projecten bij mij aan te geven om deze mee te nemen naar mogelijke opschaling voor financiering vanuit een nieuwe NIA-regeling.

Het ‘startdocument’ concludeert ook dat er een potentieel grote maar latente markt is voor bodemenergie in de middelgrote en kleinere utiliteitsbouw en in de gestapelde woningbouw, inclusief en met name in renovatieprojecten.
Het devies is gerichte marketing naar deze segmenten en daartoe wordt momenteel een opdracht voorbereid vanuit de gecombineerde versnellingstafels ‘duurzame warmteopwekking’ en ‘bodemenergie en geothermie’.

Tot slot is het ministerie van I&M zich, na een managementwisseling, aan het beraden op haar positie in het stimuleren van duurzame (bodem-)energie door het zoeken naar (fysieke en functionele) ruimte en de balans met beschermen van het milieu.
Ook hier is hernieuwd contact gelegd met hopelijk toekomstig plezier.

Zoals altijd en met groei van uw business in mijn gedachten: wordt vervolgd!

februari 2017

Waarom cola duurder is dan melk

Dat komt door de hogere waardering daarvan in de vrije markt en niet zozeer door de kostprijs, zo concludeert Bas Haring in zijn gelijknamige boek.

Geldt dat ook voor bodemenergie versus gasketels? In ieder geval is de markt minder vrij en transparant. De eindgebruiker waardeert het comfort en niet het systeem als zodanig en dus ‘smaakt’ bodemenergie niet anders dan gasenergie.

Comfort is dus een ‘qualifier’ en de ‘discriminator’ zit in externe zaken rond duurzaamheid.
Verder probeert een grote groep stakeholders de natuurlijke marktontwikkeling te veranderen: te versnellen én te kanaliseren voor groei met behoud van kwaliteit.
Kwaliteit krijgt steeds veel aandacht. Begrijp me niet verkeerd, dat is goed en hard nodig. Maar het wordt hoog tijd om ook échte aandacht aan de groei te gaan geven en de tijd is er in alle opzichten rijp voor.

En wij ook: BodemenergieNL wordt inmiddels gezien als dé discussiepartner.
En nu vooruit!

Wat mij betreft zijn de Versnellingstafel en het Kennisplatform de plaatsen waar onze roadmap ‘Markt, Kennis en Kaders’ samenkomt met alle efforts van andere stakeholders zodat we de balans kunnen maken tussen groeien en kanaliseren.

Alleen het laatste leidt tot een droge bedding, alleen het eerste tot overstroming.
Help uw business door uw branchevereniging te helpen om op deze plaatsen zaken te doen met de ‘vrienden-van-bodemenergie’.

december 2016

Spelen

De als altijd goedbezochte en interactieve ALV en themamiddag van afgelopen dinsdag bewees weer eens dat onze vereniging springlevend is en dat wij de kwaliteiten en energie hebben om de markt te voorzien van ‘duurzaam comfort’.

De markt trekt anno 2016 aan, wel met wisselende beelden in de segmenten woningbouw en utiliteit. Er zitten grote kansen, met name in middelgrote utiliteit en in renovatie. Bij woningbouw is het beeld wisselend en kan het nog alle kanten op: na jarenlange daling zitten we daar nu weer in de lift. De ISDE-regeling, waarvoor we hebben gevochten, zal hier zeker hebben geholpen.

Mijn inschatting is dat de sector minimaal de helft groter kan worden in de komende drie tot vier jaar. Daarvoor moet ‘de markt’ ons aanbod dan wel kennen en daarmee bedoel ik niet alleen het technische verhaal. Wij verkopen geen systemen maar ‘duurzaam comfort’!

Onze klant is echter zelden de gebruiker zelf, dus moeten we de keten goed kennen en slimme marketing doen. En dat is geen vies woord, zo concludeerde dagvoorzitter Thijs Asselbergs op de themamiddag.
Zeker niet als, zoals VNG’er Henk van de Berg stelde, wij een eerlijk verhaal hebben. Dat hebben we en daarom vragen we ook om een eerlijk spel. En daarvoor moeten dan wel weer de spelregels kloppen: het bevorderen van groei met als randvoorwaarde het borgen van kwaliteit.
Hier wringt de schoen want dit wordt soms omgedraaid. Tegelijkertijd weten wij, de sector, de kwaliteit nog niet goed om te zetten in een competitief voordeel… een label dat vertrouwen oproept: van BodemenergieNL, dùs goed! Gelijkspel bij tussenstand?

Hoe doorbreken we dit?
Dat is de opgave voor de komende tijd voor de branche en, als het goed is, met actieve hulp van de EZ/NVDE-versnellingstafel.
Oeps, nòg een tafel? Ja, maar nu wel ònze (speel)tafel.
Als we de juiste vrienden aan deze tafel krijgen zullen we de vergezichten vanuit bijvoorbeeld de warmtetafel, de concept Structuurvisie Ondergrond van vorige week en de Energieagenda van afgelopen woensdag kunnen omzetten in concrete marktkansen en dus duurzame petajoules.
Het spel zal zo vele winnaars kennen.
Er is wel één beoogde grote verliezer en dat is ‘Fossiel BV’.
Laten we deze inderdaad zo snel als mogelijk buitenspel zetten.

oktober 2016

Mijn zomervakantie stond in het teken van verhuizen en - nog een keer - afstuderen. Beide naderen hun voltooiing en daarmee ben ik klaar voor de nabije toekomst, zowel die van jullie als die van mij. Nabij ook in letterlijke zin want bij Utrecht zit ik mooi centraal in Nederland. Een kleinigheid knaagt nog en dat is dat ik wat zomerwarmte heb gemist. Had ik nou maar een bodemenergiesysteem gehad, dan had ik het kunnen opslaan en er iets later van kunnen genieten 😉

Zo vlak na de zomer timmert BodemenergieNL hard verder aan de weg. De vakbeurs energie bijvoorbeeld was een succes met een mooi en goed bezocht bodemenergie-plein en ‘uitverkochte’ sessies waar bezoekers zelfs nog buiten stonden te luisteren. Goede presentaties van onze leden en van eindgebruikers, die zowel educatief waren door uitleg als inspirerend door praktijkvoorbeelden.
Persoonlijk vond ik het verhaal van Sebastiaan Lagendaal over de koppeling van het WKO-systeem van de Hermitage aan de Botanische tuin in Amsterdam zeer motiverend. De koppeling over vierhonderd meter door de binnenstad had wat voeten in de aarde, maar om zo het warmteoverschot te delen in plaats van het weg te koelen: prachtig! En er waren nog meer mooie cases, zie ook het artikel onderaan in deze nieuwsbrief.

In de afgelopen jaren is, overigens geheel terecht, veel aandacht gegeven en gekregen vanuit ordenings- en milieuoogpunt, met de Omgevingswet als voorlopige ‘grand finale’. Inmiddels verschuift de aandacht naar de markt. Ook weer terecht want aldaar hebben onze systemen hun impact op comfort en op de collectief geambieerde energiebesparing. En daar verdienen wij onze boterham.
BodemenergieNL bundelt inmiddels de krachten met Economische Zaken, met collega branches en sleutel-stakeholders in de zogenaamde ‘versnellingstafels’. Deze zijn gericht op sneller dan business-as-usual verduurzaming van energievoorziening en dat betekent méér bodemenergiesystemen in plaats van gasketels en koelmachines en met goede performance in de praktijk.
Het is, als altijd, afwachten of daadkracht en middelen de mooie woorden daadwerkelijk volgen. Wij zorgen in ieder geval voor de kennis & kunde en de (markt)analyses om ‘op de juiste knoppen’ te kunnen drukken. Belangrijke inzichten werden bijvoorbeeld verkregen in de SWOT workshop van 30 september jl.. Velen van jullie droegen en dragen bij aan het maken van de juiste plannen. Wordt vervolgd…

Van onze collectieve ambitie en zelfvertrouwen krijg ik een warm gevoel. Zo ben ik dan toch nog klaar voor de komende koude seizoenen…

juni 2016

“Meer, meer, meer.”
Wat ‘meer’?

Energie-akkoord, Energiedialoog, warmtevisie, warmtetafel, energie-atlas, warmte-koudekaarten, SDE+, ISDE, EIA, Structuurvisie ondergrond, uitvoeringsprogramma bodemconvenant, uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond, omgevingswet, AMvB bodemenergie....

Duizelt het u al?
Toch zijn dit gremia en ontwikkelingen waarin ruimte voor bodemenergie wordt gemaakt of beperkt.
Wij zijn hier dus beter bij!

Neem de Structuurvisie ondergrond, waarbij onlangs en opeens kritische vragen werden gesteld en ook nog op subjectieve gronden. In een gerichte actie van een groep leden en ondersteund door onze ambassadeur Jacqueline Cramer is hierop een vooralsnog passend antwoord gegeven.
Ook zullen wij nu bij uitwerking van bodemenergie in het I&M-uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond worden betrokken.

Er komt nog een voor ons relevante ‘tafel’ bij.
De ‘versnellingstafel bodemenergie’ is een onderdeel van het Energieakkoord en moet leiden tot concrete projecten in de regio.
Dit kan ook in úw regio zijn, uw markt dus! Tenminste, als die markt zich bewust is van bodemenergie en bereid is tot de investering.
Wij moeten de markt (dus) ook beter begrijpen, de kritische drivers identificeren en hierop scoren.
Ik zal u daartoe binnenkort benaderen met vragen over marktontwikkeling in een mede door Economische Zaken gesponsord onderzoek als basis voor onze roadmap.

Mag het wat meer zijn?

Jawèl, meer (met) bodemenergie!

april 2016

Groen licht.
Warm aanbevolen.
Onmisbare schakel.

Zo maar drie kreten over bodemenergie van de afgelopen jaren.
We mogen, nee, moeten ‘meer met bodemenergie’.
Een vierde kreet.

Wij van bodemenergie zijn hiervan, uit welbegrepen eigenbelang, snel overtuigd. De ‘markt’ laat met de portemonnee zien of de overtuiging gedeeld wordt...
Financier Bas van de Griendt zei dinsdag 12 april jl. op onze themadag dat wij “de mooiste eieren van Barneveld hebben maar er te weinig over kakelen”.

Bodemenergie is absoluut een goede, echter niet vanzelfsprekend en altijd de beste optie volgens Willem Bosman, sprekend namens projectontwikkelaars.
Een visie die werd gedeeld door Lambert den Dekker namens de Nederlandse Groene Bouwers, de Dutch Green Building Council. Hij gaf aan dat bodemenergie (meestal) helpt bij een hoge BREEAM score maar alleen in samenhang met andere duurzame maatregelen.

Bodemenergie moet wel bovenaan de checklist staan, zo bevestigde architect Willem Jan Landman: “Je moet het gewoon willen”.
Een combinatie dus van goede techniek, een goede business case, maar ook emotie. Uit onverwachte hoek kwam eerder die dag bevestiging daarvan.
RVO’s Wouter Wienk daagde onze sector, bij de aftrap van de ‘routekaart bodemenergie 2023’ op de ALV, uit tot een warmere connectie met onze markt.

Tel alles op en ik kom tot de conclusie dat onze klanten zich best willen laten overtuigen, maar dat wij dus meer en anders moeten ‘kakelen’. Wat overigens nog steeds het beste werkt, is als anderen positief over ons kakelen.
Belangen in de keten verbinden door eindgebruikers al te betrekken bij planvorming. Het Gebruikersplatform is daartoe een mooi vehikel.
Het begin van de keten kan nog beter worden betrokken. Misschien ook een ‘opdrachtgevers-platform’?

De inspirerende beelden van Landman’s mooie én duurzame gebouwen en Van de Griendt’s cartoons zetten ons in ieder geval aan tot denken hoe van een ‘split’ naar een ‘shared’ incentive te komen.
Gedeelde vreugd is immers dubbele vreugd. We hebben -nog steeds- groen licht.

Let’s go!

© 2019 BodemenergieNL

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten