Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

De Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie biedt de basis voor de ontwerpers van ondergrondse- en bovengrondse bodemenergiesystemen bij gebouwde omgeving.

De essentiële onderdelen die zowel een ondergrondse- als bovengrondse ontwerper moet weten worden in de basiscursus behandeld en geëxamineerd. Er wordt gewerkt volgens de huidige normen voor bodemenergie volgend uit de AMvB’s, uitgewerkt in het SKIB-protocol voor de ondergrond. Voor de bovengrond is dit uitgewerkt in de ISSO 39 voor open systemen. Voor de gesloten systemen is voor de bovengrond zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande ISSO publicaties 72 en 80. Na het volgen van de basiscursus kent de cursist de basis ontwerpregels voor zowel ondergrondse- als bovengrondse systemen.

De cursus kan met een examen (via Cito) worden afgesloten.
De cursusduur bedraagt 3 dagen.

Startdatum
05 november 2018
Cursusduur

3 dagen

Cursusdagen

26 sept, 3 en 10 oktober 2018
5, 12 en 19 november 2018

Doelgroepen

Ontwerpers van ondergrondse- en bovengrondse bodemenergiesystemen

Voorkennis

Basiskennis ondergrondse bodemenergiesystemen

Locatie

MeetINoffice, Woerden
De cursustijden zijn 8.45 – 16.30 uur.

Examen

Onafhankelijk via het CITO. Kijk voor meer informatie op www.cito.nl

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 – 683 88 33 en vraag naar Corine Post.
Of stuur een e-mail naar cursussen@BodemenergieNL.nl

Opbouw cursus

Dag 1:

 • Inleiding
 • Gebruiker, gebouw, comfort, energievraag
 • Systeemconcepten
 • Geohydrologie, warmtetransport, werkingsprincipe bodemenergiesystemen

 

Dag 2:

 • WTB Bovengronds
 • Automatiseringstechniek
 • Financieel / organisatorisch
 • Brontechniek
 • Voorbereiding realisatie

 

Dag 3:

 • Ontwerp open systemen
 • Ontwerp gesloten systemen
 • WTB open systemen
 • WTB gesloten systemen
 • Exploitatie open systemen
 • Exploitatie gesloten systemen
 • Juridisch
 • Case
Cursusprijs

€ 1495,- excl. btw.
Leden van BodemenergieNL ontvangen 15% korting.
Voor hen bedraagt de prijs € 1270,75 excl. btw

Inclusief

3 cursusdagen, cursusmateriaal, lunches en consumpties.

Exclusief

Kosten examen, diplomering (CITO).
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de ISSO-publicatie 39. U dient deze zelf aan te schaffen en dat kan via BodemenergieNL voor het gereduceerde tarief van € 95,00 (excl. btw)

© 2018 BodemenergieNL