Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Publicaties

BodemenergieNL heeft voor u een aantal interessante publicaties op het gebied van duurzame energie op een rijtje gezet.

Naast enige informatie over de publicatie kunt u via de link achter het pdf-icoontje, de publicatie downloaden.

 

 

Titel
Soort
Bron
Datum
Auteur(s)
Omschrijving
Download
Solar Power to the People Boek AlliedWaters november 2017 Ad van Wijk, Els van der Roest, Jos Boere Beschrijving hoe Allied Waters en gemeente Nieuwegein een zonne-energie en regenwatersysteem gaan implementeren  Solar-Power-to-the-People.pdf
SKB-project
WKO waar voor je geld!
Rapport Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied januari 2014 OD NZKG, IF Technology, DWA Rapport over resultaten m.b.t. functioneren bodemenergiesystemen in de praktijk en mogelijkheden voor prestatieverbeteringen.  SKB-project WKO waar voor je geld.pdf
Thermische interferentie: effecten zijn beperkt Artikel Vakblad Bodem juni 2013 IF Technology Artikel over rendementsverliezen vanwege negatieve thermische interferentie  Interferentie open bodemenergiesystemen.pdf
Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Artikel KWA, BodemenergieNL oktober 2012 KWA Artikel met betrekking tot invoer van erkenningsplicht door overheid voor duurzame techniek  Artikel Certificering bodemenergie.pdf
Duurzame Energie in Nederland 2009 Rapport CBS september 2010 CBS Het rapport Duurzame energie in Nederland 2009 beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2007.  Hernieuwbare energie in Nederland 2009.pdf
Protocol 2101 "Mechanisch boren" Rapport SIKB Juni 2010 SIKB Het protocol is in basis ontwikkeld met als doel het bevorderen van de milieutechnische kwaliteit van mechanische boringen.  Protocol_2101_Mechanisch_Boren_v1_0.pdf
Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2100 versie 1.0 Rapport SIKB Juni 2010 SIKB Het Centraal College van Deskundigen heeft de nieuwe versie van BRL SIKB 2000 vastgesteld Kijk op de website van SIKB voor de meest recente informatie
Handleiding BOEG Rapport NVOE (BodemenergieNL) Mei 2010 NVOE, Deltares, VROM, Agentschap NL Een handleiding voor het installeren van WKO's in en nabij grondwaterverontreinigingen.  Handleiding BOEG DEFINITIEF 6 april 2010.pdf
Groen licht voor bodemenergie Adviesrapport Ministerie VROM Maart 2009 Taskforce WKO Op verzoek van minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft een taakgroep onder leiding van Loudi Stolker het advies 'Duurzaam gebruik van de ondergrond' opgesteld. Het advies is opgesteld om meer en grootschalig gebruik van warmte-koude opslag te bewerkstelligen.  Groen licht voor bodemenergie.pdf
Algemene regels koude-/warmteopslag Visiedocument NVOE Juli 2008 IF Technology De NVOE wil als vertegenwoordiger van de markt de vergunningverlening voor KWO systemen versoepelen. Centraal staat de wens tot de inpassing van algemene regels in het Waterbesluit  NVOE Visie Algemene Regels 3 juli 2008.pdf