Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Praktische informatie

Hier treft u op de dagelijkse praktijk gerichte informatie aan die bij de inzet van bodemenergiesystemen van nut kan.