Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Lid worden

Wilt u lid worden van BodemenergieNL?

Het lidmaatschap van BodemenergieNL wordt op persoonlijke titel aangegaan. Dat betekent dat degene die het lidmaatschap aangaat, tenminste:

  • 2x per jaar een uitnodiging ontvangt voor de Algemene Ledenvergadering en de daaraan vastgekoppelde themabijeenkomst. Als lid van BodemenergieNL is het tevens mogelijk 1 introduce gratis mee te nemen naar deze bijeenkomsten;
  • Deelname aan het cursusaanbod van BodemenergieNL staat open voor alle medewerkers van het bedrijf. Leden van BodemenergieNL kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de cursussen;
  • Degene die lid wordt van BodemenergieNL ontvangt ca. 5x per onze Nieuwsbrief (digitaal) met daarin de laatste stand van zaken op het gebied van ontwikkelingen, juridische kwesties en ander nieuws. Daarnaast houdt het secretariaat u op de hoogte van nuttige bijeenkomsten of ander nieuws;
  • Uw bedrijf wordt opgenomen op onze website, waarbij een link wordt geplaatst naar de eigen website.

Bedrijven die voor lidmaatschap van BodemenergieNL in aanmerking komen zijn:

  • Bedrijven die zelfstandig grondboringen uitvoeren
  • Installatietechnische bedrijven
  • Energiebedrijven
  • Adviesbureaus
  • Overige organisaties, bedrijven of instellingen die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van BodemenergieNL

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van BodemenergieNL bedraagt in 2017 voor
- Grondboorbedrijven, Installatiebedrijven en overige organisaties € 2.250,- per kalenderjaar excl. btw.
- Adviesbureaus € 1.500,- per kalenderjaar excl. btw.
- Bedrijven van 1-3 medewerkers € 500,- per kalenderjaar excl. btw. (Ongeacht soort bedrijf.)

Bij ingang van het lidmaatschap gedurende een lopend kalenderjaar bedraagt de contributie het evenredig deel over het aantal resterende volle maanden ingaande de (verzend)datum waarop de lidmaatschapbevestiging is verzonden.

Organisaties die lid wensen te worden van BodemenergieNL kunnen zich hiervoor aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier zal het secretariaat contact met u opnemen.


(Met nog informatie over doelstelling en werkwijze)