Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van BodemenergieNL bestaat uit: 

Dr. F. Agterberg - Voorzitter
Ir. A. Penning - Penningmeester
Ir. J.M. Bloemendal - Bestuurslid
Ing. R.S. Folders - Secretaris
Ing. P.M.J. Gerats - Bestuurslid

Werkgroepen en commissies

Bij BodemenergieNL zijn naast het dagelijks bestuur 4 werkgroepen en 2 commissies actief. De werkgroepen houden zich voornamelijk bezig met het verzamelen, verdiepen en distribueren van kennis over ondergrondse energieopslag. De commissies zijn er ter ondersteuning en advisering van het dagelijks bestuur.

Werkgroepen

  1. Juridisch
  2. Kennisoverdracht
  3. Markt & Promotie
  4. Cursussen

Commissies

  1. Kascommisie
  2. Toelatingscommissie