Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Belangenbehartiging

Wij behartigen de collectieve belangen van onze leden waar het gaat om zaken die te maken hebben met het ontwerpen, bouwen, installeren en leveren van een ondergrondse energieopslagsysteem.
 
Om de belangen van onze leden optimaal te kunnen behartigen onderhouden we goede contacten met marktpartijen zowel binnen het MKB als bij brancheorganisaties, RVO Nederland (voorheen AgentschapNL), gemeenten, provincies en landelijke overheden.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de NVDE (voorheen de Duurzame Energie koepel) om daarmee de belangen van onze leden in het kader van duurzame energietoepassingen op nationaal en europees niveau optimaal te kunnen behartigen.
Hierdoor zijn onze leden als eerste op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op technologisch,  economisch en juridisch niveau en van aspecten met betrekking tot wet- en regelgeving.