Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

BodemenergieNL en degenen die aan de samenstelling van deze website hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de website. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten of onvolledigheden in de website voorkomen.

BodemenergieNL sluit mede ten behoeve van al degenen die aan deze website hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website en de daarin opgenomen gegevens.

Meent u een fout te hebben gezien op onze website, laat u ons dat dan weten via ons Contactformulier.