Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Prijs van CO2 wordt belangrijke drive

18 april 2017

In de gebouwde omgeving, op bedrijventerreinen, in bestaande gebouwen of bij kantoorrenovaties; er zijn legio rendabele toepassingen mogelijk van bodemenergie. Nodig zijn onder meer geld, duurder aardgas en durf. Dat werd duidelijk tijdens een Themabijeenkomst van BodemenergieNL, medio april in Houten.

'Duurzame warmte kun je alleen maar toepassen als je een buffer hebt op lagere temperatuur. In Nederland is dat prima te realiseren. Daarom denk ik dat uw vereniging een goede toekomst tegemoet gaat.' In zijn inleiding stak prof. Ad van Wijk alle aanwezigen, en BodemenergieNL in het bijzonder, alvast een hart onder de riem. Zijn positieve boodschap was een voorbode voor de rest van de middag. Mogelijkheden genoeg voor bodemenergie in binnenstedelijke gebieden, concludeerde hij. 'Maar er zitten nog heel veel haken en ogen aan.'

Lees het hele artikel via deze link.

« ga terug