Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Toepassingsgebieden Open systemen

Warmte-/koudeopslag (WKO)

Bij de beoordeling van de toepassingsgebieden vormt de economische haalbaarheid van de warmte-/koudeopslag (WKO) een belangrijk aandachtspunt. Als eerste kan daarbij worden aangegeven dat de toepasbaarheid van WKO beter wordt naarmate er meer koeling in een gebouw nodig is. Gebouwen waarin niet alleen de ventilatielucht wordt gekoeld, maar ook aanvullende koeling in de vertrekken wordt geleverd (met koelplafonds, inductie-units en dergelijke) zijn aantrekkelijk voor toepassing van koudeopslag. Gecombineerde koude en warmteopslag maakt de rentabiliteit beter.

Minimale benodigde schaalgrootte voor WKO
Toepassing bij kleinschalige utiliteitsgebouwen
Toepassing energieopslag in datacentra
Toepassing in de woningbouw
Toepassing in de glastuinbouw
Aanvullende informatie en handige links