Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Energiebesparing

De overheid zet in op 14% duurzame energie in 2020. Om deze doelstelling te halen is aandacht voor ‘duurzame thermische energie’ van belang gezien de zeer forse energiestromen die gemoeid zijn met het verwarmen en koelen van gebouwen, woningen, tuinbouwkassen, enzovoort.

Bodemenergie heeft een aandeel van ongeveer 30% in alle duurzame thermische energie. De totale inzet van duurzame warmte en koude kan en moet echter fors omhoog om de genoemde overheidsdoelstelling te behalen.
Uit onderzoek naar het maximaal realiseerbare potentieel van duurzame warmte en koude ( onderzoek werd uitgevoerd door Ecofys in opdracht van het ministerie van Economische Zaken) werd duidelijk dat met name de toepassing van warmte/koudeopslag in de bodem, gecombineerd met warmtepompen, een forse bijdrage aan de toepassing van duurzame warmte en koude kunnen leveren. In de utiliteitsbouw en de glastuinbouw kan bodemenergie tegen de laagste maatschappelijke meerkosten 2/3 van de duurzame warmte- en koudepotentieel invullen.