Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Themabijeenkomsten

BodemenergieNL is dé branchevereniging voor bedrijven en instanties die bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten systemen) realiseren en exploiteren.
Twee maal per jaar wordt een themabijeenkomst georganiseerd waarvoor zowel de leden als ook externe partijen worden uitgenodigd om een op dat moment actueel onderwerp nader onder de loep te nemen. Hierbij worden experts of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om op basis van het gekozen thema een inleiding te verzorgen. Het doel is om kennis van toepassing, gebruik en beheer voor een breder publiek toegankelijk te maken. 


Themabijeenkomst

BodemenergieNL organiseert op 11 april 2017 haar halfjaarlijkse Themabijeenkomst. De themabijeenkomst vindt plaats in de middag en sluit aan op de Algemene Ledenvergadering die in de ochtend zal plaatsvinden.

Thema: Bodemenergie & Renovatie: mogelijkheden voor Bodemenergie in binnenstedelijke gebieden
Datum: 11 april 2017
Locatie: Van der Valk hotel Houten
Aanvangstijd: inlooplunch vanaf 12.30 uur, aanvang programma 13.30 uur, tot ca. 18.00 uur.
Kosten: gratis voor leden BodemenergieNL. Prijs voor niet-leden is € 195,- excl. btw.

Inhoud:

Binnenstedelijke gebieden hebben een goede potentie binnen de plannen van de Versnellingstafels Bodemenergie & Geothermie en Decentrale Warmte als het gaat om de inzet en bijdrage vanuit de Bodemenergiesystemen.

Op de Themabijeenkomst van BodemenergieNL op 11 april 2017 zal dit thema nadere invulling krijgen door de diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken op dit thema te laten inzoomen.  Hiermee kan voor BodemenergieNL een goed beeld worden verkregen waar de echte kansen liggen en om deze verder te mobiliseren én te laten zien waar BodemenergieNL in dat kader staat.

Het onderwerp richt zich hierbij met name op de markt van de bestaande bouw, renovatie en herinrichting van gebouwen in de utiliteit en bedrijventerreinen. Sprekers geven daarbij een inkijk in de omvang van de markt met hun potentie als het gaat om de verduurzaming en bijbehorende kansen en mogelijkheden voor bodemenergiesystemen.

Programma:

12.30 uur Ontvangst met inlooplunch
13.30 uur Welkom en introductie
Door: dagvoorzitter prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems, TU Delft en KWR Watercycle Research Institute
14.00 uur Bodemenergie en de verduurzaming van de Energievoorziening in de gebouwde omgeving/renovatie
Door: Frans Rooijers, CE Delft

De weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.
Er vanuit gaande dat de energievoorziening in de gebouwde omgeving in 2050 100% CO2 vrij moet zijn, betekent dat dat er de komende jaren veel zal moeten gebeuren op het gebied van de verduurzaming. Dus ook géén fossiele energiebronnen meer decentraal toepassen in de gebouwde omgeving.
14.30 uur Kansen en mogelijkheden voor bodemenergie bij de verduurzaming van bedrijventerreinen
Door: Lennart van den Burg, Sustainable Energy, TNO

De markt van de bestaande bouw, waaronder de renovatie in de utiliteit en herinrichting van bedrijventerreinen in Nederland
Dit marksegment biedt een groot besparingspotentieel. Vooral op het gebied van de bedrijventerreinen liggen de nodige kansen voor verduurzaming. De omvang van de bedrijventerreinen die de komende jaren verduurzaamd moeten worden is dan ook omvangrijk. Maar wat zijn daadwerkelijk kansen en hobbels binnen dit marktsegment? En welke aandachtspunten zijn daarbij van belang?
15.00 uur Pauze
15.30 uur Kansen in de bestaande bouw voor toepassing HT-warmtepompen
Door: Maarten Smeding, De Kleijn Energy Consultants & Engineers

Welke kansen zijn er voor de toepassing van HT-Warmtepompen in de Utiliteit?  
Binnen de industrie zijn al vele goede voorbeelden voorhanden waar met hogetemperatuur-warmtepompen de nodige besparingen zijn gerealiseerd. Welke mogelijkheden en ontwikkelingen zijn er op dit onderdeel te verwachten in de gebouwde omgeving? Hoe krijg je bijvoorbeeld HT-warmtepompen goed ingezet in situaties met midden- en hoog-temperatuur afgiftesystemen waar je in renovatieprojecten nog wel eens tegen aanloopt?
16.00 uur Duurzame en gezonde kantoorrenovaties op basis van RE-FIT
Door: Bas Mertens, Heijmans Utiliteit

Verduurzaming van bestaande kantoorgebouwen vraagt bij renovatie om een innovatie propositie.
Een van de aspecten daarbij is het werken op basis van ‘conscious contracting’.
Niet op de traditionele manier contracteren maar op basis van een gedeelde visie, missie en waarden. RE-FIT is daarbij een concept dat staat voor: ‘Bouwen met de ruimtelijke contouren van morgen’. Dit met de ambitie: 100% energieleverend, 100 % gezond, 100% ruimtelijke kwaliteit en 100% circulair. Een concrete propositie die geschikt is voor een groot gedeelte van de huidige kantorenvoorraad.
17.00 uur Afsluiting en netwerkborrel
17.30 uur Discussie
(o.l.v. de dagvoorzitter)
18.00 uur Einde

Organisatie en kosten

De themabijeenkomst wordt georganiseerd door BodemenergieNL en is voor de leden van BodemenergieNL gratis. Daarnaast mogen leden gratis één introducé meenemen.
Voor niet leden geldt een toegangsprijs van € 195,00 exclusief btw.

U kunt zich via het onderstaande aanmeldingsformulier aanmelden voor deze themabijeenkomst. 


Annuleringsvoorwaarden:

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
Tot 14 dagen van tevoren is annuleren kosteloos.
Tot 7 dagen van te tevoren brengen wij u 50% van het inschrijfgeld in rekening.
Vanaf 7 dagen van tevoren bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Wel kunt u zich bij verhindering kosteloos laten vervangen door een collega mits dit van tevoren bij het secretariaat is gemeld.