Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Themabijeenkomsten

BodemenergieNL is dé branchevereniging voor bedrijven en instanties die bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten systemen) realiseren en exploiteren.
Twee maal per jaar wordt een themabijeenkomst georganiseerd waarvoor zowel de leden als ook externe partijen worden uitgenodigd om een op dat moment actueel onderwerp nader onder de loep te nemen. Hierbij worden experts of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om op basis van het gekozen thema een inleiding te verzorgen. Het doel is om kennis van toepassing, gebruik en beheer voor een breder publiek toegankelijk te maken. 


Themabijeenkomst

BodemenergieNL organiseert op 30 november 2017 haar halfjaarlijkse Themabijeenkomst. De themabijeenkomst vindt plaats in de middag en sluit aan op de Algemene Ledenvergadering die in de ochtend zal plaatsvinden.

Thema: Bodemenergie, de kracht van combinatie - Mogelijkheden voor Bodemenergie in combinatie met andere (duurzame) technieken in de gebouwde omgeving
Datum: 30 november 2017
Locatie: Van der Valk hotel Houten
Aanvangstijd: inlooplunch vanaf 12.30 uur, aanvang programma 13.30 uur, tot ca. 18.00 uur.
Kosten: gratis voor leden BodemenergieNL. Prijs voor niet-leden is € 195,- excl. btw.

Inhoud:

Bodemenergie heeft ondertussen een duidelijke positie verworven waar het gaat om de inzet van duurzame warmte en koude die van belang is bij de verdere uitwerking van de energietransitie in de komende jaren.

Door in samenhang met Bodemenergie ook aanverwante (duurzame) technieken in te zetten voor duurzame warmte dan wel koude, kan een belangrijke stap voorwaarts worden gemaakt bij het bereiken van de energiedoelstellingen.

Er zijn, afhankelijke van de betreffende situatie, tal van mogelijkheden voorhanden om Bodemenergie te combineren met andere (duurzame) technieken. Met de Themabijeenkomst  worden deze kansen en mogelijkheden nog eens op een rijtje gezet en worden een aantal kansrijke opties nader toegelicht.

Programma:

12.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 uur Welkom en introductie
Door de dagvoorzitter: Jurgen van der Heijden, AT Osborne
14.00 uur Overzicht van mogelijke toepassingen van Bodemenergie in combinatie met andere duurzame technieken
Door Hans Biemond, IF Technology
14.25 uur Bodemenergie en bodemsanering: de kracht van bacteriën
Projectvoorbeelden uit Apeldoorn, Den Bosch, Utrecht en Kopenhagen
Door Maurice Henssen, Bioclear
14.50 uur PAUZE
15.15 uur Bodemenergie en oppervlaktewater
Door Fernando Padmos, Xylem
15.40 uur Bodemenergie en Zonne-energie
Gebruik van dakkollectoren bij basisschool Blokwhere te Volendam
Door Bram Grabijn, Ecensy
16.05 uur Bodemenergie als onderdeel van de Warmte-rotonde
Bodemenergie als integraal onderdeel van een brede aanpak voor warmteopwekking en distributie
Door Gerdien Priester, Provincie Zuid-Holland
16.30 uur Discussie
(onder leiding van de dagvoorzitter)
17.00 uur Afsluiting en netwerkborrel tot 18.00 uur

 

Organisatie en kosten:

De themabijeenkomst wordt georganiseerd door BodemenergieNL en is voor de leden van BodemenergieNL gratis. Daarnaast mogen leden gratis één introducé meenemen.
Voor niet leden geldt een toegangsprijs van € 195,00 exclusief btw.

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor deze themabijeenkomst.