Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Nieuws

Installatiesector en woningcorporaties haken aan bij versnelling23 juni 2017

Op 21 juni jl. werd de installatiebranche betrokken om hun rol bij versnelling te duiden en om commitment te verkrijgen voor verdere actie.

Stand van zaken rond de certificering en de BRL-en20 juni 2017

De BRL 11000 was reeds vastgesteld in de CCvD vergadering van 30 maart jl. Tijdens een workshop op 9 mei werden echter toezeggingen gedaan om nog eens naar het protocol te kijken.

Interview: Bodemenergie klaar voor massale uitrol15 juni 2017

Mensen zullen zich verbazen over de aanstaande groei van bodemenergie.

2016 toont 6% groei van bodemwarmte1 juni 2017

Bodemwarmte is in 2016 gegroeid met 0,2 PJ (ruim 6%) volgens voorlopige cijfers van het CBS.

Uitwerking STRONG op regionaal niveau begonnen; bodemenergie moet daarin óók een strategische factor zijn18 mei 2017

De provincie Gelderland is begonnen met de regionale uitwerking van STRONG en in het bijzonder met het duiden van ‘aanvullende strategische voorraden drinkwater’ waaronder uit grondwater.

ODH onderzoek functioneren bodemenergiesystemen2 mei 2017

Omgevingsdienst Haaglanden heeft 42 bodemenergiesystemen in hun beheersgebied uitgebreid geanalyseerd en beoordeeld.

Prijs van CO2 wordt belangrijke drive18 april 2017

In de gebouwde omgeving, op bedrijventerreinen, in bestaande gebouwen of bij kantoorrenovaties; er zijn legio rendabele toepassingen mogelijk van bodemenergie. Nodig zijn onder meer geld, duurder aardgas en durf. Dat werd duidelijk tijdens een Themabijeenkomst van BodemenergieNL, medio april in Houten.