Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Certificering

>>Zoek in het register naar erkende bedrijven

Per 1 oktober 2014 dienen alle marktpartijen die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren hiervoor te zijn gecertificeerd. Om gecertificeerd te worden moet u aan een Certificerende Instantie kunnen aantonen dat de betrokken personen binnen de organisatie over de juiste vakbekwaamheid beschikken. Eén van de onderdelen daarbij is/zijn één of meerdere CITO-diploma's, die u ontvangt na het succesvol afleggen van een CITO-examen.

Certificering Bovengronds: BRL 6000-21

Voor het bovengronds deel van het bodemenergiesysteem is de BRL 6000-21 van toepassing.

Kleine systemen (individuele woningen): hiervoor gelden de vakbekwaamheidseisen conform bijlagen 1A, 2A en 3A van de BRL 6000-21. Voor de voorbereidende cursus, kijk op de website van de Warmtepomp Academy.

Grote systemen (woongebouwen en utiliteit): hiervoor gelden de vakbekwaamheidseisen conform bijlagen 1B, 2B en 3B van de BRL 6000-21. U moet dan voor het ontwerp en de realisatie beschikken over de diploma's B en C van Bodemenergie.
Voor het beheer geldt bijlage 3B van de BRL 6000-21, en diploma's B en E van Bodemenergie.

Indien u zowel kleine als grote systemen installeert, moet u zich voor beide onderdelen (klein + groot) certificeren en dus de certificaten voor beide onderdelen behalen.

Lees meer over de eisen en de Certificerende Instanties:  Brochure certificering bodemsystemen.pdf

Certificering Ondergronds: BRL 11000

Voor het ondergrondse deel en het beheer van het bodemenergiesystemen (woningbouw + utiliteit) is de BRL SIKB 11000 van toepassing.
Ontwerp en realisatie van ondergrondse open systemen: CITO-diploma's B en DO van Bodemenergie.
Ondergrondse gesloten systemen: CITO-diploma's B en DG van Bodemenergie.
Exploitatie en onderhoud: CITO-diploma's B en E van Bodemenergie.

 

De gelijknamige cursussen van BodemenergieNL bereiden u voor op deze examens.
Het afleggen van een CITO-examen is niet bij de cursussen inbegrepen. Hiervoor dient u zich apart bij CITO aan te melden.
Wat de overige eisen zijn kunt u het beste navragen bij uw Certificerende Instantie. BodemenergieNL heeft daar geen gegevens over.

 

>>Zoek in het register naar erkende bedrijven.

<< Terug naar Cursussen