Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Cursussen

BodemenergieNL verzorgt al jaren een aantal zeer succesvolle cursussen op het gebied van bodemenergie.
Sinds 2012 is dit in de vorm van de Leergang Bodemenergie.

AMvB Bodemenergie en Certificering

Sinds de AMvB Bodemenergie van kracht is, moeten bedrijven die werken met bodemenergie gecertificeerd zijn.
Lees meer over Certificering >>

Cursussen Bodemenergie:

Klik op de link onder informatie voor een uitgebreide beschrijving van de cursus

Overige cursussen:

Klik op de cursus van uw keuze voor meer informatie.

 Ga direct naar het Inschrijfformulier


Leergang Bodemenergie

De leergang Bodemenergie is opgebouwd uit 7 cursusmodulen die inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd. Er is een basiscursus en meerdere specialisatiecursussen. De basiscursus is breed georiënteerd en geschikt voor een breed scala aan doelgroepen, zoals installatiebedrijven, woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars etc. De specialisatiecursussen zijn gericht op partijen die verantwoordelijk zijn voor ontwerp, realisatie en oplevering.

Bij de specialisatiecursussen is het mogelijk om in een CITO-examen de opgedane kennis te toetsen. Mede hierdoor is er sprake van een vorm van onafhankelijke kwaliteitsborging en een vorm van onafhankelijke bewijsvoering voor het afleggen van de cursus met goed gevolg.
Meer informatie over de examens vindt u op de website van Cito


Daarnaast maakt BodemenergieNL u graag attent op cursussen die niet door ons worden gegeven, maar die wellicht wel interessant zijn voor u:

Leergang Warmtepompen

Klik hier om naar de website van Warmtepomp Academy te gaan.